Remake koncertu z 18 listopada 1918

Gdzie duch kobiet wybitnych, o wielkim sercu i gotowości niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, tam i uczestniczki programu Debiutantki. 14 listopada b.r.  w Warszawski Dom Technika NOT odbędzie się uroczysty koncert ku czci Marszałka Piłsudskiego i jego żołnierzy. Uroczystość stanowi remake koncertu, który odbył się 18 listopada 1918 roku na cześć Marszałka, w Domu Techników, przy ul. Czackiego 3 w Warszawie, dzisiejszej siedzibie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Koncert zorganizowała Liga Kobiet z Aleksandrą Szczerbińską na czele - ówczesną partnerką Marszałka i późniejszą jego żoną.  Był to pierwszy w wolnej Polsce i jedyny koncert, w którym uczestniczył Józef Piłsudski, jako Naczelny Wódz oraz Naczelnik Państwa. 

Aleksandra Szczerbińska, później Piłsudska to kobieta o niesamowitym życiorysie. Odważna, waleczna i działająca. O wielkim sercu i nieustannej chęci niesienia pomocy. "Panienka z dobrego domu", wykształcona i obyta. Zanim wyszła za mąż za Marszałka nieobce jej były działania zbrojne i pobyty w więzieniach. Jako "Pani Piłsudska" i matka dwóch córek wiodła życie spokojniejsze, w którym zakładała towarzystwa, organizowała kwesty. Odwiedzała najbiedniejsze dzielnice, ze wszystkich sił stara się wspierać ubogich i sieroty. Pomagała stworzyć np. szkołę pomocnic domowych dla bezdomnych dziewcząt czy stowarzyszenie na rzecz edukacji dzieci ulicy. A przy tym wszystkim była kochającą i wspierającą żoną, zatroskaną o bezpieczeństwo rodziny oraz wspaniałą matką, która wpoiła swoim córkom pomoc i miłość do najbardziej potrzebujących.

Na uroczystym koncercie nie zabraknie uczestniczek programu Debiutantki, współczesnych, podobnych do córek Marszałka Piłsudskiego - Wandy i Jadwigi, dla których dobroczynienie jest naturalną i integralną częścią ich życia.  Debiutantki wystąpią w strojach z epoki, które zaprojektowała Katarzyna Markiewicz Costume & Makeup designer . 

Zdj. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

 

 

▲ Góra strony